Comarch ERP Optima

System COMARCH OPTIMA to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania mikro, małą i średnią firmą. Pozwala on na obsługę praktycznie każdego rodzaju procesów biznesowych, począwszy od kompleksowej obsługi klienta, poprzez operacje księgowe, po procedury kadrowo-płacowe.

COMARCH OPTIMA jest programem do zarządzania, obsługi sprzedaży, księgowości, kadr i płac, a przy tym jest zawsze zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wspomaga on prowadzenie firmy oraz stanowi doskonałe narzędzie pracy dla biura rachunkowego. COMARCH OPTIMA pracuje w środowisku Microsoft Windows, zarówno w wersji jednostanowiskowej, jak również w sieci. Jest jedynym w tym segmencie rynku zintegrowanym programem, w którym wszystkie moduły tworzą całość, co oznacza „jednorazowe wprowadzanie danych” – dokumenty wprowadzone do programu poprzez jeden moduł są automatycznie dostępne w pozostałych modułach. Pozwala to na znaczne przyspieszenie i zautomatyzowanie pracy firmy, a kadrze zarządzającej daje możliwość wszechstronnych analiz w oparciu o te dane.
Rosnące wymagania mogą być realizowane w prosty sposób, poprzez dodanie odpowiednich modułów np. Analiz czy CRM.
 

Moduł Analizy

Służy do zbierania i prezentacji danych w dowolnym przekroju, co znacznie ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Dzięki dostępowi do wszystkich danych decyzje podejmowane są w oparciu o pewne i aktualne informacje. Z programu można uzyskać kilkaset równego rodzaju analiz, wykorzystując dane ze wszystkich modułów.
 

Moduł Pulpit Managera

Ten moduł umożliwia przeglądanie danych o zdarzeniach i procesach zachodzących w firmie, poprzez zabezpieczone hasłem strony internetowe. Kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa posiadając dostęp do Internetu i przeglądarki WWW może w każdej chwili z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu przeglądać dane zgromadzone w Systemie COMARCH OPTIMA w celu podjęcia kluczowych decyzji biznesowych.
 

Moduł CRM

Moduł CRM to doskonałe narzędzie ułatwiające obsługę klientów firmy poprzez rejestrację kontaktów. W ramach każdego zapisu możliwe jest zanotowanie opisu przebiegu, czasu rozmowy itp. Jedynym elementów modułu jest możliwość planowania zadań głównych i podrzędnych do wykonania przez pracowników. Ustalenie kto jest opiekunem zadania, terminu realizacji, czy ustawienie priorytetu pozwala planować i nadzorować pracę zespołu poprzez terminarz. Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z klientami na kolejnych etapach sprzedaży. Ważną funkcjonalnością jest możliwość wystawiania faktur cyklicznych.
 

Moduł Obieg Dokumentów

Moduł ten usprawnia archiwizację dokumentów i zarządzanie nimi. Użytkownik może dowolnie opisać plik, nadać status i skojarzyć z elementem Systemu COMARCH OPT!MA lub dowolnym podmiotem. Dodatkowo może wyróżnić dokumenty spośród innych za pomocą definiowalnych cech. Pozwala to na swobodne wyszukiwanie oraz grupowanie według zadanego atrybutu.
Istotną cechą modułu jest możliwość definiowania schematów, które regulują obieg dokumentów w firmie. Funkcja ta pozwala na dokładne zaplanowanie czynności, kolejność ich wykonania oraz zasobów, których zaangażowanie wymaga dokument pojawiający się w firmie.
 

Moduł Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank to centralne miejsce, w którym zbierane są wszystkie dane o wpływach i wydatkach firmy. Pozwala to nie tylko na bieżące analizy przepływu środków pieniężnych i ich kontrolę, ale również na generowanie prognoz.
 

Okno Informacji Bieżących

Ważnym elementem programu jest Okno Informacji Bieżących. Pozwala ono na przedstawienie w danym momencie informacji, takich jak:

– stan środków finansowych,
– kwoty niezrealizowanych zobowiązań,
– zaległe zadania i zadania na dzisiaj,
– niezrealizowane deklaracje,
– listy przeterminowanych rezerwacji lub zamówień itp.
 

Moduł Faktury

Moduł faktury umożliwia łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury można wystawiać w cenach „od netto” i „od brutto” oraz w walutach obcych) i zapewnia pełną integrację z dokonywanymi płatnościami. Program jest dostosowany do wymiany handlowej z kontrahentami z unii europejskiej, m.in. umożliwiając rejestrację transakcji wewnątrzwspólnotowych (także trójstronnych) oraz wyliczanie i przygotowywanie uproszczonej deklaracji INTRASTAT – informacji o przemieszczeniach towarów w ramach Unii europejskiej. Deklarację można przygotować w postaci elektronicznej i przesłać do właściwej Izby Celnej.
 

Moduł Handel

Program pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Użytkownik może zarządzać gospodarką magazynową korzystając z dowolnej metody rozliczania kosztu własnego: LIFO, FIFO, AVCO, QUAN. COMARCH OPT!MA zapewnia sprawne prowadzenie kliku magazynów.
 

Moduł e-Sklep

Moduł służący do prowadzenia sprzedaży w Internecie. Ścisła współpraca z COMARCH OPTIMA polega na bezpiecznej wymianie danych dotyczących towarów, cen, kontrahentów i dokonywania transakcji. Dzięki temu w codziennej pracy obsługa sklepu odbywa się w jednym miejscu.
 

Moduł Serwis

Moduł Serwis dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową i gwarancyjną. Umożliwia rejestrację zdarzeń i śledzenie etapów realizacji zleceń serwisowych, a także zarządzanie czasem pracy serwisantów.
 

Detal

Do wspomagania szybkiej sprzedaży detalicznej został zaprojektowany ekran COMARCH OPT!MA Detal. Dzięki łatwej obsłudze, współpracy z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz niezwykle czytelnemu interfejsowi, okno sprzedaży detalicznej to doskonałe narzędzie do pracy w sklepach. Moduł ten pozwala ograniczyć proces sprzedaży do niezbędnego minimum. Okno sprzedaży detalicznej jest w pełni zintegrowane z COMARCH OPT!MA i zapewnia rejestrację dokumentów i płatności w programie oraz obsługę opakowań aukcjonowanych.
 

Moduł Księga Handlowa, Księga Podatkowa

W działach księgowości wprowadza się kilkaset dekretów dziennie. Program COMARCH OPT!MA wspiera w tej sytuacji użytkowników poprzez tzw. schematy księgowe, dzięki którym można automatycznie dekretować dokumenty w oparciu o własny plan kont.
 

Moduł Biuro Rachunkowe

Moduł Biuro rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się centralnym miejscem pracy biura rachunkowego. Umożliwia wykorzystanie swobodnie definiowanych atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać cechy każdego kontrahenta. Pozwala również kontrolować poszczególne etapy pracy z dokumentami klienta. Pozwala zarządzać zadaniami, organizować pracę oraz ewidencjonować postępy w procesie rozliczenia klientów.
 

Moduł Płace i Kadry

Moduł Płace i Kadry jest przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS, a eksport deklaracji rozliczeniowej DRA wraz z załącznikami do programu Płatnik nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Program umożliwia seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników.

 

CDN OPTIMA Ofertowanie

Dzięki nowoczesnej technologii zastosowanej podczas tworzenia systemu biurowego Microsoft Office oraz ścisłej współpracy Comarch z firmą Microsoft, powstało wyjątkowe narzędzie do tworzenia i zarządzania ofertami handlowymi – COMARCH OPT!MA Ofertowanie.

Cechą tego rozwiązania jest wsparcie pracowników handlowych podczas tworzenia ofert handlowych, w oparciu o aktualne dane pobierane z programu COMARCH OPT!MA. Ofertowanie wspomaga tworzenie firmowych szablonów ofert handlowych, a dzięki opcjom zarządzania fragmentami opisowymi umożliwia indywidualizowanie dokumentów. Zapisywanie oraz przekształcenia przygotowanych ofert jako faktury proforma w programie COMARCH OPT!MA pozwala na zautomatyzowanie ciągu logistycznego w firmie oraz eliminuje ryzyko popełnienia błędów.